De economie draait 24/7 door, werktijden wisselen meer dan ooit. Maar de kinderopvang hanteert vaak gewoon kantooruren. Dat gaat veranderen: de vraag naar ruimere opvangtijden groeit. ,,Maar het is niet echt aanvaard om te zeggen: ik ga shoppen, ik drop de kids.’

Dak Kindercentra in Den Haag houdt momenteel een enquête onder ouders over ruimere opvangtijden. De behoefte aan flexibele opvang is groot, merkt Dak, met meer dan vijftig vestigingen een van de grootste opvangbedrijven van Den Haag: ,,Naar avond- en weekendopvang is duidelijk meer vraag », zegt woordvoerster Wencke de Bruijn. ,,Maar heel veel ouders zien vooral graag dat de opvang een uurtje eerder opengaat en een uur of twee later sluit. »

Nu hanteren opvangcentra in de stad veelal standaardtijden tussen grofweg zeven uur ‘s ochtends en zes uur ‘s avonds. Als ouders langer opvang nodig hebben, is dat vaak lastig of duur.

Langzaam
De landelijke koepel voor kinderopvang herkent de grotere vraag naar verruiming van de opvang. ,,Er is behoefte aan aanbod buiten de standaardtijden », zegt woordvoerster Saskia Speelman van de brancheorganisatie. ,,Het past bij hoe de wereld verandert. Je ziet het langzaam op gang komen. »

Maar echte 24-uurs-opvang blijkt zelfs voor de moderne ouders nog een brug te ver. Dak schafte in 2012 de nachtopvang juist af omdat er te weinig animo voor was. De Bruijn van Dak: ,,Het is ook niet echt cultureel aanvaard om op zaterdag te zeggen: ik ga shoppen, dus ik drop de kids bij de opvang. We zagen het bijvoorbeeld ook in Amsterdam-Zuid, waar ouders in een yuppenbuurt kiezen voor opvang die 24/7 open is. Maar in de praktijk blijkt dat ze die nachtopvang helemaal niet benutten. »

Eenoudergezinnen
Bij opvanglocatie Daan Dak in het centrum van Den Haag wordt al jaren avond- en weekendopvang geboden, maar dat is vooral voor kinderen van ouders die wisselende (weekend)diensten draaien of voor kinderen van eenoudergezinnen. ,,Dat is al lange tijd een groep van ongeveer twintig kinderen, dat aantal blijft stabiel. »

Bron : AD http://www.ad.nl/den-haag/kinderopvang-moet-langer-open~a3cd57c9/

Leave a Reply